Stöd museet

Kvinnominnemuseets primära uppgift är att genom den permanenta utställningen, öppna upp för dialog kring kvinnobilder i religionshistorien samt visa hur den nutida kulturens rötter och förändringar genom tiderna kan ha haft inverkan på dagens människosyn. Utställningen riktar sig till alla och många skolklasser tillhör vår besökargrupp.

Museets existens är helt beroende av drivkraften hos de ideella eldsjälarna, medlemsavgifter samt gåvor.

Vill du göra en kulturgärning genom att stötta Kvinnominnemuseet att fortsätta förvalta utställningen samt bidra till att andra spännande projekt tar plats i museets lokaler?
Genom medlemskap stöttar du föreningen som ideellt ansvarar för museets fortsatta verksamhet.

Kontakta: Nämforsens Kvinnominne via
e-post: namforsenskvinnominne@gmail.com

Vill du ge en spontangåva, sätt in ditt bidrag via
Bankgiro: 248-2289 eller Swish: 070 245 97 94.
Märk insättningen ”Gåva”.

Besök även Nämforsens Kvinnominnes Facebookgrupp för att ta del av olika evenemang som föreningen anordnar.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/313842358757249/

Långt bort i tiden…