Historia

Nämforsens Kvinnominne bildades den 13 september 2013 i Näsåker efter att i flera år verkat som lokalgrupp under Föreningen Tealogerna med säte i Stockholm.

”Efter tusen år av tystnad” som utställningen heter leder in besökaren i en annan värld, in i en förgången tid… till tiden innan Bibeln blev skriven.
Det är en debatt-utställning som för fram den gömda, glömda och närmast förbjudna kvinnohistorien. Bilderna och föremålen ger bakgrund till vårt eget samhälles bas och struktur – de öppnar dörrar till kunskap om att ”någonting annat har funnits”
Denna utställning väckte en stor debatt i press och andra medier, Efter att den sattes upp den 8 mars 1998 på Historiska museet i Stockholm blev den efterfrågad och for ut på turné. Sundsvall 1999, Örnsköldsvik 2000, Falkenberg 2000 – 2001, Skövde 2001, Örebro 2002 och Hässleholms kulturhus 2003. Därefter var den nerpackad i tre år i ett bönehus i Nordingrå, Höga kusten. 2007 sökte och fick Tealogerna pengar från Ungdomsstyrelsen, EU och Länsstyrelsen i Västernorrland. Då sattes utställningen upp permanent under Sundsvalls Museums ledning i Urhuset i Näsåker med anställd personal. I samband med det bildades Tealogernas lokalgrupp Kvinnominne. Numera är Nämforsens Kvinnominne en egen rikstäckande förening i och med att Tealogerna i Stockholm hösten 2014 överlät utsällningen till oss. Man kan tala om en utställning i tiden – kring ett millennieskifte.

”Efter tusen år av tystnad”… vänder sig till alla människor och särskilt till kvinnor och unga flickor. Utställningen syftar inte till någon återgång till gudinnedyrkan.
Bilder och texter på tretton olika ”altare” – dels från östra Medelhavsområdet, dels från Norden – åskådliggör flera av den stora gudinnans skepnader.
Livets och Dödens altare, Bergens – Vattnens – Trädens och fruktens altare, Skördens och Djurens altare, Läkekonstens och det heliga parets altare. Gudinnan Nerthus altare står i sällskap med Nornornas och Samegudinnans altare. Den heliga jungfruns altare visar hennes nära släktskap med Den stora Gudinnan – Livets gudom.

Vår önskan är att vi blir ett permanent Museum under samhällets vingar.

Kunskapen som Utställningen visar är mycket viktig för att vi ska kunna förstå hela vår förhistoria och vårt mål är att den ska ingå i allmänbildningen och skolundervisningen.

Forskningen kommer hela tiden med nya pusselbitar som bekräftar utställningens relevans.

Platsen Nämforsen är också mycket passande, då vi här har ett fantastiskt hällristningsområde ochvår logga är en av hällristningarna som finns här vid hällarna. En sibirisk myt säger att Älgkon skapade världen och hela vägen från oss och upp till Sibirien har vi liknande hällbilder varför forskarna tror att vi var i samma kulturområde. I den myten så var bästa platsen att nå Gudinnan, där hav och älv möter varandra. När ristningarna gjordes här vid Nämforsen gick havet hit upp, så vi ser platsen som mycket lämplig för denna Gudinneutställnings permanenta plats.

Skaparinnan Birgitta Onsell, som gick ur tiden hösten 2012, sade själv vid Invigningen här i april 2007, att nu har Utställningen kommit hem! I samband med hennes Urnsättnining i Mariefred så fick vi till Höstdagjämningen 2012 en stor staty av skulptören Tore Heby från Falkenberg som en hyllning till Onsell och Kvinnominne och Utställningen. Statyn visar Moder jord med barn av hudfärger, Fredrika Bremer, Elin Wägner och Birgitta Onsell.

Vi är som sagt en Ideel förening som mirakulöst lyckats ordna ekonomi till hyra och verksamhet och vårt besöksantal stiger stadigt. Vi vet att vi har framtiden för oss! Men vi behöver er alla som förstår detta och som vill engagera er i denna gömda o glömda del av vår gemensamma historia.. Vi lever dock här och nu och skapar varje år aktuella program inför våra 4 stora högtider, vi tänker oss att våra förmödrar och förfäder firade: Höstdagjämningen, midvintersolståndet, vårdagjämningen och midsommarsolståndet. Men eftersom vi arbetar ideelt så har vi en begränsad ekonomi varför vi extra mycket behöver er alla samt välkomnar Ideer och deltagande.