Om Kvinnominne

Nämforsens Kvinnominne är en fristående, partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som bedriver verksamhet i syfte att upplysa och sprida kunskap om kvinnors gömda och glömda historiska arv.

Vår huvudverksamhet är att vårda och visa utställningen,
Efter tusen år av tystnad… som går att  läsa om under ”Historia”

Vi håller seminarium, anordnar kurser, studiecirklar, event mm.
Vi har också en underbar utställning som berättar om kvinnans historia genom tiden.

 

Egen