Utställningens historia

Efter tusen år av tystnad… som utställningen heter leder  besökaren in i en annan värld, in i en förgången tid… till tiden innan Bibeln blev skriven.

Det är en debatt-utställning som för fram den gömda, glömda och närmast förbjudna kvinnohistorien. Bilderna och föremålen ger bakgrund till vårt eget samhälles bas och struktur – de öppnar dörrar till kunskap om att någonting annat har funnits”.

Kunskapen som utställningen visar är mycket viktig för att vi ska kunna förstå hela vår förhistoria. Samtidigt bidrar forskningen med nya pusselbitar, vilka bekräftar utställningens relevans.

Denna utställning, skapad av Birgitta Onsell, fick stor uppmärksamhet i press och andra medier. Efter att den sattes upp den 8 mars 1998 på Historiska museet i Stockholm, blev den efterfrågad och for ut på turné. Den visades i Sundsvall 1999, Örnsköldsvik 2000, Falkenberg 2000 – 2001, Skövde 2001, Örebro 2002 och Hässleholms kulturhus 2003.
Därefter var den i tre år nerpackad i ett bönehus i Nordingrå,
vid Höga kusten.

År 2007 sökte och fick föreningen Tealogerna medel från Ungdomsstyrelsen, EU och Länsstyrelsen i Västernorrland. Detta resulterade i att utställningen fick sin permanenta plats i ”Urhuset” i Näsåker. Detta under Sundsvalls Museums ledning med anställd personal. Numera är det föreningen, Nämforsens Kvinnominne som ideellt, sedan hösten 2014 förvaltar museet och dess verksamhet.

 

 

 

 

 

 

Långt bort i tiden…