2022

Föreningen Nämforsens Kvinnominne
firar den 16:e maj kl 18:00  i Gudinnesalen,
15-års jubileum under den rosa fullmånen.

Program:

  • Pia Fries framför berättelsen ”Det stora mysteriet”, som ännu inte kommit ner från den rosa fullmånen.
  • Isis Frideborgsdotter guidar oss igenom en Fullmånemeditation.
  • Firandet avslutas med Go’fika.
  • Anmälan görs via sms till Isis, tel. 076-172 89 60

Hjärtligt välkommen!

/Styrelsen

Långt bort i tiden…