Hem

 

 

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2017

Kvinnominne_2017

Här kan du ladda ner protokollet från vårt årsmöte den 18/03 2018

Årsmötesprotokoll_2018


Alla som vill vara med på det är välkomna – både kvinna som man!
Medlemsavgiften är på 20 kr och betalas till BG 248-2289.


 


För att fira att Nämforsens Kvinnominne under 10 år informerat om den gömda och glömda kvinnohistorien ordnar vi en dag för att mobilisera stöd för fortsatt verksamhet.
För att försöka säkra att hyran (5000/mån) kan betalas startar vi därför nu en Crowdfunding.
Sätt in ditt privata, ditt företags eller din förenings bidrag på BG 248-2289.
Besök oss gärna även på FaceBook.
Tack för ditt bidrag.
Namn på alla som bidrar kommer att läggas upp här

 Verksamhetsberättelse för  Nämforsens Kvinnominne 2016.

Styrelsen har bestått av

Ordf: Lo Högberg, sekr: Annika Gustafson, kassör: Börje Fredriksson.

Ord ledamöter: Gun Gabrielsson. Katarina Dalblom.

Ersättare/suppleanter: Anne Dahlö och Silka Petereit som avgick på egen begäran 160401.

Valberedning: Bertil Abrahamsson och Debora Brundin, sammankallande

Medlemsantal: Medlemsantalet vid utgången av 2016 var 101 st, spridda över hela landet.

Nämforsens Kvinnominne har haft en person, May Sjödin, i Fas 3  januari månad.

2/2 Lo  bjuder in styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan till att komma och se vår Gudinneutställning.

5/2  Ninni Melander från Kramfors kommun besöker oss med sin personal och blir mycket positiva till vår Gudinneutställning, berättar att Kramfors kommun stödjer Häxmuseet med 60 000 per år.

9/2 firar  Tealogerna sitt 20-årsjubileum i Stockholm, vi sänder våra Grattis och Tack!

23/2 postar vi ansökan, för vårt Freyaprojekt, till Postkodlotteriets Kulturstiftelse,

de svarade tyvärr nej för denna gång den 23 /3.

26/2 Postar vi ansökan om hyresbidrag till Sollefteå kommun och den 26/4 kommer det positiva svaret

Att kommunen bidrar med halva vår årshyra!  30 000:-

1/3 Deltog Annika Gustavsson och Lo Högberg på Länsmuseet Murberget dår Projektet Kulturarv i Utveckling hade sitt möte. Lo höll ett föredrag om vår Gudinneutställning och Annika höll i vårt bok och infobord.

5/3 .Berättar  Lo om vår Gudinneutställning och vår förening, på den Feminsistiska festivalen

i Härnösands Bibliotek.

16/3 åkte Lo med Mary och Elisabeth, som båda varit fas3 placerade hos oss, och såg filmen Suffragetterna i Junsele. Mycket bra, bör ingå i skolundervisningen.

4/5 åker Börje och Lo till Kramfors och köper projektor och Lap top, med medel vi förra året fick från Länsstyrelsen, och påbörjar så arbetet med att skapa ett powerpointprogram om vår Utställning.

16/6 besöker Gudrun Schyman sollefteå och Hullsta gård och Lo ger henna Info samt inbjudan till vårt Gudinnemuseum. Tyvärr hann hon inte besöka oss denna gång. Möter ordföranden för länsmuseet Murberget och hon berättar att Murbergets nya styrelse med den nya chefen kommer att besöka oss den 28  september. Vi hade sänt en inbjudan  i början av året. De kom nämda datum och nya chefen var mycket intresserad. Vi har tydligt önskat få ”komma in under deras vingar” och har ännu inte fått svar på det.

Väntar med spänning och hopp!

8-9-10 /7, var Lo inbjuden till Den Nordiska Gudinnefestivalen i Fjärås utanför Göteborg.

Hade  med vårt påbörjade powerpoint program samt en del böcker. Tyvärr fungerade inte tekniken så bra första dagen men väl den andra och Lo höll ett föredrag om vår Gudinneutställning samt verksamhet. Dansade cirkeldanser med Eta Cristensson som kommer till vårt Midsommarsolståndsfirande i år. Hon kommer även att berätta om sitt möte med Birgitta Onsell.  Det var  ca 500 besökare.Vår utställning väckte stort intresse.

4-5-6-7/8  Urkultfestivalen och vår Gudinneutställning guidas varje dag med mycket besökare.

Vi hyrde även ut sovplatser till Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

19-20-21 /8 var Lo inbjuden till Gudinnefestivalen Jordens Hjärtslag i Kaxås utanför Östersund.

Katarina Dahlbom följde med och vi hade med tre altare och lite Infomaterial om vår Gudinneutställning. Vi deltog som utställare och försäljare. Mycket vacker plats och festival. God energi.

20/9 besöker lärarseniorerna från Sollefteå vår Gudinneutställning och de skriver en fin artikel i tidningen Ångermanland om sitt besök hos oss.

28/9  Murbergets styrelse med sin nya chef besökjer oss och blir guidade av Lo samtidigt bad vi om att få ”komma in under deras vingar”, de var mycket positiva och vi väntar fortfarande på besked.

19/10 deltog Börje och Lo på Kommunens mäte om Turismens utveckling i vår kommun.

28-29-20/10 blir Lo bjuden av sin son till Berlin och besöker då PanthenonMuseét med Ischtarporten mm, mycket lärorikt för vår Gudinneutställning.

1/11 postar Lo inbjudan till vår Ärkebiskopen Antje Jackelen , med önskan  att hon kommer och besöker och ser vår Gudineutställning och därefter håller en tacksägelsegudtjänst i  Ådalslidens Kyrka.

Tackar för Jämställdhetens framsteg de senaste 100 åren samt hyllning till alla som gjort det möjligt med kvinnlig rösrträtt, kvinnliga präster och nu  vår första ärkebiskop mm.Vi får svar från ärkebiskopen att hon tyvärr inte kan få tid att komma men att hon tycker att vår Biskop i Härnösand Eva Nordung Byström

Bör kunna komma, så Lo sänder en liknande inbjudan till henne och bifogar ärkebiskopens svar. Den 23/12 ringer vår lokala präst Nils-Erik och meddelar Att Eva vår Biskop kommer att komma och se vår Gudinneutställning samt hålla denna gudstjänst ! I samband med Urkults start i år! Mycket glädjande. Nu gäller det att vi har hyrespengar så vi finns kvar!

27/12 blir Lo Intervjuad av Eric Torestad, som nu går på Journalistutbildning i sth. Han är seciellt intresserad av vårt Midvintersolståndsfirande, det är ett uppdrag för den Mångkulturella almanackan. De har sedan ringt Lo och nästa år kan vi komma med i deras almanacka, de vill då ta med vårt Midvintersolståndsfirande.

Vi har ansökt om hyresbidrag från Sollefteå kommun för hela årshyran, som är på 60 000:- för 2017,

tyvärr har vi fått ett negativt svar att de inte kan ge oss det men hoppas vi ska klara oss ändå!

Vi kommer att fira 10-års jubileum 2017 och Sollefteå stad firar 100 års jubileum.

Verksamhet

Under 2016 har styrelsen haft 14 protokollförda möten. Årsmötet hölls den 20/3, vårdagjämningen på Urhuset i Näsåker. Vi hade en gemensam och öppen  Meditation för Världsfred efter årsmötet.

Gudinneutställningen har guidats 45 ggr varav 5 ggr under Urkult med många  besökare.

Totalt 620 besökare under hela året enligt Gästboken. Varav 2 besökare från Findhorn i Scottland och 1 besökare från Glastonbury i England och 3 besökare från nya Zeeland. Inser när jag räknar namn i gästboken att alla inte har betalt inträde, samt inte alla skriver i gästboken, men det viktiga är ju att få förmedla kunskapen och statliga museer är ju gratis.

13/1 startar en målarcirkel, kamratcirkel genom NBV i vårt verksamhetsrum. 7 deltagare, 1 gång i veckan ,

10 ggr. Avslutas med ett vernisagen, Vårsalong 14/5. Mycket lyckat!

21/2 startar Rock  och Popkören under ledning av Anneli Björklund, i samarbete med ABF  och det sjungs varje torsdag 18-20.30 i Gudinnesalen fram till avslutninskonserteten  som skedde

i stadsparken i Sollefteå, Nationaldagen  6/6.

26/2 . Hade vi  med stöd av  NBV och Sollefteå kommun, ett arrangemang med

Feminsistisk Anti-Nationalistisk folkmusik, med Sara Parkman och Samantha Ohlanders.ca 30 besökare

6/3 Kom författarinnan Rose Carlmark och berättade om sin bok ”Inuti mitt andetag”. En berättelse ur hennes eget liv, om hur religiös fanatism kan se ut och hur det mörka kan vändas till ljus.

8/3 Internationella Kvinnodagen firade vi tillsammans med Gaffelkollektivet här i Urhuset. Gott och trevligt! Ca 40 besökare.Läste upp 8-mars manifest plus en öppen scen med bl.a Malin som spelade och sjöng för oss.

20/5 Hade vi äran att få besök  en Tysk vokalensambel, Lieder der Erde, bestående av  3 unga kvinnor. Mycket vackert. 30 besökare.

20/6  Firade vi Misdommarsolståndet med  föredrag av Maj-britt Capener om Gudinnan Hel,

vegansk festmiddag,  Sami Théater från Kiruna med föreställningen Doula Dolat Heakkas- Håll elden levande.  Vi får stöd av NBV,Arrangörslyftet, ABF och Sollefteå Kommun.

Marie Lejonfrid berättade om Labyrinter, och vi vandrade i vår gräslabyrint som vi har på gräsmattan utanför Urhuset. Avslutade med en Midsommarsolståndscermoni vid hällarna vid Nämforsen. Vackert och lyckat.

4-5-6-7/10 i samband med Urkultfestivalen hade vi välbesökta guidningar varje dag.

19-20-21/10  Lo inbjuden till Gudinnefestivalen Jordens Hjärtslag i Kaxås utanför Östersund.

Katarina Dahlblom och Lo åkte med tre altare och info om vår Gudinneutställning. Mycket vacker plats och arrangemang. Vi deltog som utställare och försäljare och deltagare. Många bra kontakter och mycket lärorikt.

22/9 Firade vi Höstdagjämningen med en vandring i Labyrinten i tacksamhet för sommarens skörd. Vi har  Öppen scen och vegetarisk mat och avslutar med en trummeditation. Gott trevlig!

5/11 Alla Helgons dag firar vi med Musikgruppen Rask från Jämtland. De spelade egen komponerad folkmusik och vi hade en härlig kväll. Ett 20tal besökare och stöd av NBV och Sollefteå kommun.

21/12 Firade vi Midvintersolståndet med att författarinnan  Agneta Nyholm Winqvist från Härnösand kom och berättade om sin helt nya bok Där mörker möter ljus. Hon har gjort en stor forskar och författargärning genom denna bok, som uppdagar än mer om häxprocesserna här i västernorrland och Härnösand.

 

Ordförande                                          Kassör                                                 Sekreterare

 

………………………………………..       ………………………………………..      ………………………………………..

Lo Högberg                                         Börje Fredriksson                            Annika Gustavsson